کانون اندیشه جوان

عبد صالح

  • 0
  • 7 اکتبر
  • 0

عبد صالح

حضرت عباس جزء چهارده معصوم نبود ولی از آنها هم جدا نبود دکتر محسن اسماعیلی از جایگاه قمر بنی هاشم می گوید…