کانون اندیشه جوان

عبرت

  • 0
  • 7 اکتبر
  • 0

باید عبرت گرفت

حادثه کربلا شایسته بازخوانی مکرر است دکتر محسن اسماعیلی از ضرورت عبرت گیری از عاشورا خواهد گفت… برای مشاهده این کل