کانون اندیشه جوان

عبور از پنج چالش اساسی نظام با تکیه بر عقلانیت انقلابی

عبور از پنج چالش اساسی نظام با تکیه بر عقلانیت انقلابی
  • 0
  • 12 ژوئن
  • 0

عبور از پنج چالش اساسی نظام با تکیه بر عقلانیت انقلابی

خجسته با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تا کنون به چهار چالش اساسی پاسخ داده است تصریح کرد: این نشان می‌دهد شما توانایی عب