کانون اندیشه جوان

عثمانی

دلایل چالش های ایران و عثمانی چیست؟
 • 0
 • 28 دسامبر
 • 0

دلایل چالش های ایران و عثمانی چیست؟

در اولين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «بررسي تعاملات ايران و تركيه در دوره عثماني

بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر
 • 0
 • 26 دسامبر
 • 0

بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های "ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست" با حضور

شب اول : بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر
 • 0
 • 21 دسامبر
 • 0

نشست اول : بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر

این نشست ساعت 21 تاریخ 1/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

 • 0
 • 20 دسامبر
 • 0

سلسله نشست‌های «ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست»

این نشست‌ها به مدت پنج شب هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.