کانون اندیشه جوان

عدالت از نگاه شهید مطهری

عدالت از نگاه شهید مطهری
 • 0
 • 5 می
 • 0

عدالت از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری
 • 0
 • 1 می
 • 0

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری

صداقت زاده ضمن اشاره به معنای آزادی از نظر شهید مطهری و اینکه آزاد گذاشتن غرایز حیوانی موجب محدود شدن عقل و فطرت انسان م

همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری
 • 0
 • 29 آوریل
 • 0

همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری

جهان‌ بین ضمن اشاره به سه معنای عدالت در اندیشه شهید مطهری به رابطه متقابل عدالت و آزادی تصریح کرد و گفت: عدالت کمک می‌ک

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری
 • 0
 • 27 آوریل
 • 0

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

این نشست پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت زاده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bas

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری
 • 0
 • 27 آوریل
 • 0

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

این نشست چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری
 • 0
 • 27 آوریل
 • 0

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

این نشست ها در تاریخ 8 و 9  اردیبهشت ماه در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دوتن از اساتید این حوزه بر