کانون اندیشه جوان

عربستان

 • 0
 • 9 مارس
 • 0

تلاش بن سلمان برای ایجاد توسعه سیاسی با گذار از روحانیت وهابی

دولت می‌خواهد از وهابیت عبور کند. این پشت پرده اقداماتی است که در سعودی در حال تحقق است. در ظاهر شما رانندگی زنان را می‌

 • 0
 • 19 دسامبر
 • 0

عربستان در یک دهه آینده

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده برگزار شد.

 • 0
 • 9 دسامبر
 • 0

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود .