کانون اندیشه جوان

علوم اجتماعی

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»

این جلسات سه شنبه هر هفته ساعت 9 صبح الی 13 با حضور دکتر صدرا حافظ در محل کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

ثبت نام حلقه مطالعاتی« مدل‌ های توسعه و نهادگرایی »
  • 0
  • 12 می
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی« مدل‌ های توسعه و نهادگرایی »

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با مبانی و مفهوم توسعه در مکتب نهادگرایی با برگزاری حلقه مطالعاتی ب