کانون اندیشه جوان

علوم انسانی مدرن رهایی یا بردگی؟!

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!
  • 0
  • 28 دسامبر
  • 0

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!

وقتی صحبت از علوم انسانی می شود، منظور ما علوم انسانی مدرن است یا علوم انسانی اسلامی؟ غرب محوری و تأثیر قدرت های جدید به