کانون اندیشه جوان

علوم شناختی مدرن ظرفیت‌ها و چالش‌ ها

علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها
  • 0
  • 28 آگوست
  • 0

علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

فیلم کامل گفتگوی زنده «علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها» با حضور جناب آقای مهدی همازاده ابیانه

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش
  • 0
  • 26 آگوست
  • 0

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش

علوم شناختی معمولا با علوم اعصاب شناختی اشتباه گرفته یا تقلیل داده می‌شود، همازاده اظهار داشت: علوم شناختی در معنای جامع