کانون اندیشه جوان

علوم شناختی مدرن ظرفیت ها و چالش ها

علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها
  • 0
  • 28 آگوست
  • 0

علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

فیلم کامل گفتگوی زنده «علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها» با حضور جناب آقای مهدی همازاده ابیانه