کانون اندیشه جوان

علیرضا رهنما

مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه
  • 0
  • 11 آگوست
  • 0

مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه

فیلم کامل پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور مسعود اسماعیلی ( مسئول سابق س

مرگ تشکیلاتی
  • 0
  • 10 آگوست
  • 0

مرگ تشکیلاتی

روحیه دغدغه مندی، مطالبه گری و نخبگانی بسیاری از افراد تشکیلاتی بعد از دانشگاه قربانی معیشت و سیاست زدگی می شود. علت و پ