کانون اندیشه جوان

علیرضا سمیعی

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
 • 0
 • 15 سپتامبر
 • 0

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

فیلم کامل گفتگوی زنده « تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران» با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی
 • 0
 • 13 سپتامبر
 • 0

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی

با رهبری امام راحل(ره) تاریخ درباره دو نوع گفتار قضاوت کرد؛ گفتار چپی که می‌خواست عمل کند و گفتار مسلمانانی که تصمیم گرف

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
 • 0
 • 11 سپتامبر
 • 0

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

جریان های فکری چپ‌گرا، ملی و اسلامی که در فضای سیاسی قبل از انقلاب فعال بود، خود را به صورت جریان‌های برجسته‌تر در ادبیا

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه
 • 0
 • 4 آوریل
 • 0

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

فیلم کامل گفتگوی زنده نشست شاهنامه و اکنون ما با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی
 • 0
 • 18 مارس
 • 0

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی

به گزارش ایکنا، نشست «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» با سخنرانی علیرضا سمیعی، نویسنده و پژوهشگر