کانون اندیشه جوان

علیرضا شفاه

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»

دومین دوره درسگفتارهای «فلسفه علم پیشرفته» با حضور علیرضا شفاه به صورت مجازی برگزار می شود.

درسگفتار فلسفه علم
  • 0
  • 13 ژانویه
  • 0

درسگفتار فلسفه علم

درسگفتار فلسفه علم طی دو ترم متوالی 5جلسه ای در کانون اندیشه جوان برگزار می گردد. این دوره‌ها با حضور دکتر علیرضا شفاه ب