کانون اندیشه جوان

علیرضا صفری

نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها
  • 0
  • 6 اکتبر
  • 0

نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها

فیلم کامل پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اصغر محرم زاده (مسئول ساب

دولت ها زیر ذره بین تشکل ها
  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

دولت ها زیر ذره بین تشکل ها

مطالبه گری، از مهم ترین رسالت های تشکل های دانشجویی است و دولت ها در خط مقدم فعالان دانشجویی برای مطالبه گری هستند.