کانون اندیشه جوان

علیرضا ناد علی

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
 • 0
 • 29 می
 • 0

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر
 • 0
 • 27 می
 • 0

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر

نادعلی ضمن اشاره به اینکه از منظر ما فرهنگ همان گفتمان انقلاب اسلامی است که برخواسته از مکتب امام است، تصریح کرد: شاید م

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه 4 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزاما

گفتگو های زنده سیاست شهر
 • 0
 • 22 می
 • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م