کانون اندیشه جوان

علی اسماعیلی زاده

نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه

فیلم کامل پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اسماعیلی زاده (دانشجوی اق

اقتصاد بدون دانشگاه!
  • 0
  • 16 آگوست
  • 0

اقتصاد بدون دانشگاه!

بسیاری از راه حل ها برای مشکلات اقتصادی به بن بست می رسد چرا که پشتوانه علمی ندارد، در واقع حل مشکلات اقتصادی بدون دانشگ