کانون اندیشه جوان

علی جعفری هرستانی

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)
  • 0
  • 9 مارس
  • 0

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور دکتر علی جعفری هرستانی