کانون اندیشه جوان

علی خسروی راد

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی
  • 0
  • 15 سپتامبر
  • 0

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی

فیلم کامل پنجاه و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی. این نشست با حضور علی خسروی راد (پژوهشگر حوزه

طرح صیانت روی میز تشکل ها!
  • 0
  • 14 سپتامبر
  • 0

طرح صیانت روی میز تشکل ها!

طرح صیانت چالش های بسیاری داشت و صداهای بسیاری در موافقت و مخالفت آن بلند شد اما در این میان موضع تشکل های دانشجویی به