کانون اندیشه جوان

علی شیر خانی

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 12 سپتامبر
  • 0

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

فیلم کامل گفتگوی زنده «جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی» با حضور جناب آقای علی شیرخانی

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید