کانون اندیشه جوان

علی وثوقی

فیلم نشست های همایش مجازی
 • 0
 • 5 جولای
 • 0

رمز گشایی از دوران پسا کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پساکرونا»

جهان در دوران کرونا چگونه است؟
 • 0
 • 5 جولای
 • 0

جهان در دوران کرونا چگونه است؟

اولین همایش مجازی  کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا»

گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام مهدی مسائلی
 • 0
 • 15 ژوئن
 • 0

گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام و المسلمین مهدی مسائلی در موضوع مناسک دینی و دوران پساکرونا

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با حجت الاسلام و المسلمین مهدی مسائلی

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین شهرستانی
 • 0
 • 10 ژوئن
 • 0
گفتگوی اینستاگرامی با دکتر جواد حق گو
 • 0
 • 7 ژوئن
 • 0