کانون اندیشه جوان

علی گودرزی

بررسی چالش های کرونا برای تشکل ها
  • 0
  • 7 آوریل
  • 0

بررسی چالش های کرونا برای تشکل ها

فیلم کامل سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی چالش های کرونا برای تشکل ها این ن