کانون اندیشه جوان

فتح بعد از خرمشهر

فتح بعد از خرمشهر
  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

فتح بعد از خرمشهر

فیلم کامل نشست مجازی «فتح بعد از خرمشهر» با حضور جناب آقای حبیب احمد زاده

فتح؛ بعد از خرمشهر
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

فتح؛ بعد از خرمشهر

چهل و یک سال از شروع جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث می گذرد اما هنوز پرسشی اساسی مطرح است. چرا با وجود توقف جنگ توسط صدام پس ا