کانون اندیشه جوان

فرد گرایی

  • 0
  • 16 فوریه
  • 0

برای زندگی سبک انتخاب کنید

سبک زندگی عبارتی سهل ممتنع است؛ ظاهر زندگی قطعا باطنی دارد آیا از این باطن چیزی می دانید و خودتان آن را انتخاب کرده اید