کانون اندیشه جوان

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند
  • 0
  • 14 دسامبر
  • 0

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس