کانون اندیشه جوان

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند
  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند

رایجی بیان کرد: استناد فروید در نفی دین به عملکرد مفسدانه برخی دینداران، پایه و اساس علمی ندارد.