کانون اندیشه جوان

فعال انقلابی

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی
  • 0
  • 24 نوامبر
  • 0

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجو

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی
  • 0
  • 23 نوامبر
  • 0

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده