کانون اندیشه جوان

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر
  • 0
  • 27 می
  • 0

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر

نادعلی ضمن اشاره به اینکه از منظر ما فرهنگ همان گفتمان انقلاب اسلامی است که برخواسته از مکتب امام است، تصریح کرد: شاید م