کانون اندیشه جوان

فمینیسم

فمنیسیم ، اگزیستانسیالیسم ، مذهب ! راه فرار یا راه نجات
  • 5
  • 24 نوامبر
  • 2

فمنیسیم ، اگزیستانسیالیسم ، مذهب ! راه فرار یا راه نجات

تفکر دینی انقدر که به نظر می رسه سخت و غیر قابل فهم نیست فقط کافیه یک مقدار بدون پیش فرض بهش نگاه کنیم...

  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

مطالعات زنان؛ میهمان ناخوانده

ابوالفضل اقبالی: یکی از مهمترین ویژگیهای دنیای غرب فردگرائی ( individualism ) است که آبستن رویدادها و تغییر و تحولات بسی