کانون اندیشه جوان

قاسم پورحسن

گفتگوی زنده سیاست اشراق
  • 0
  • 30 جولای
  • 0

گفتگوی زنده سیاست اشراق

در همین راستا قصد داریم تا شنبه 9 مرداد ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای قاسم پورحسن در نشستی مجازی با موضوع سیاست اشراقی«ب