کانون اندیشه جوان

قاسم پور حسن

شهاب الدین سهروردی؛ شیخ عظیم و احیاگر فلسفه نور
  • 0
  • 2 آگوست
  • 0

شهاب الدین سهروردی؛ شیخ عظیم و احیاگر فلسفه نور

زمانی که سهروردی در فلسفه از حکمت و نور سخن می گوید به دنبال خرد ایرانی بوده و برگرفته از آموزه های اسلامی است.

سیاست اشراق
  • 0
  • 1 آگوست
  • 0

سیاست اشراق

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «سیاست اشراق» با حضور جناب آقای قاسم پورحسن