کانون اندیشه جوان

قلم های قد بلند

  • 0
  • 24 آوریل
  • 0

جدال بر سر هویّت ملّی یا دینی دفاع مقدس آغاز شده است.

مصاحبه با دکتر محمدرضا سنگری (نویسنده کتاب «قلم های قد بلند»(سیری در ادبیات دفاع مقدس)