کانون اندیشه جوان

قوه‌ قضائیه

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار
  • 0
  • 27 ژوئن
  • 0

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار

شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟ نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و ترب

قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد
  • 0
  • 21 جولای
  • 0

قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد

پانزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد» ، به همت کانون اندیشه جوان بر