کانون اندیشه جوان

مانکن

بررسی حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و صیانت از آنها
  • 0
  • 17 مارس
  • 0

بررسی حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و صیانت از آنها

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های مانکن با حضور جناب آقای دکتر محمد حسین سیاح‌ طاهری

تشدید آسیب‌های فضای مجازی در اثر ولنگاری فرهنگی حاکم بر جامعه
  • 0
  • 16 مارس
  • 0

تشدید آسیب‌های فضای مجازی در اثر ولنگاری فرهنگی حاکم بر جامعه

دومین نشست «مانکن» با موضوع «عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان» شب گذشته 24 اسفندماه با حضور محمد سرشار، مدیر

اثرگذاری فضای مجازی بر تشدید آسیب‌های امر جنسی
  • 0
  • 15 مارس
  • 0

اثرگذاری فضای مجازی بر تشدید آسیب‌های امر جنسی

نخستین نشست «مانکن» با موضوع «بررسی حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و صیانت از آنها» شب گذشته 23 اسفندماه با حضورمح