کانون اندیشه جوان

مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 20 اکتبر
  • 0

مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی حکمرانی اسلامی با موضوع «مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای مجید بهست