کانون اندیشه جوان

مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور جناب