کانون اندیشه جوان

محمدحسین سیاح طاهری

گفتگو های زنده مانکن
  • 0
  • 12 مارس
  • 0

گفتگو های زنده مانکن

در کانون اندیشه جوان قصد داریم با حضور آقای دکتر محمدحسین سیاح طاهری و نیز آقای دکتر محمد سرشار به گفتگو بپردازیم. این