کانون اندیشه جوان

محمدسرشار

  • 0
  • 17 مارس
  • 0

عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های مانکن با حضور جناب آقای دکتر محمد سرشار