کانون اندیشه جوان

محمدعبدالصالح شاهنوش

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری
  • 0
  • 22 ژوئن
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با  نسبت قانون و اخلاق، حلقه مطالعاتی کتاب «اخلاق ناصری» را با حضور