کانون اندیشه جوان

محمد حسین رجبی دوانی

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • 13 آگوست
 • 0

سیاست مالی حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از وضعیت اقتصاد در حکومت علوی علیه السلام می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • 11 آگوست
 • 0

مواجهه با انحرافات

دکتر رجبی دوانی از سیاست حکومت علوی در مواجهه با انحرافات می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • 10 آگوست
 • 0

اعتراض و اقناع مردم

دکتر رجبی دوانی از اقناع مردم معترض در حکومت علوی می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • 8 آگوست
 • 0

سیاست اداری علوی علیه السلام

دکتر رجبی دوانی از سیاست اداری علوی علیه السلام می گوید.

محمد حسین رجبی دوانی
 • 0
 • 5 آگوست
 • 0

اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی می گوید.

از علی آموز
 • 0
 • 5 آگوست
 • 0

از علی آموز

جلوه هایی از سیره عملی امام علی علیه السلام

 • 0
 • 5 آگوست
 • 0

از علی آموز

جلوه هایی از سیره عملی امام علی علیه السلام 🔷قداستی که علی علیه السلام به عدالت بخشید عدالت را در جهان جاودانه کرد 🔶وقتی