کانون اندیشه جوان

محمد حسین گلیکانی

دانشگاه و پژوهش کاربردی
  • 0
  • 14 جولای
  • 0

دانشگاه و پژوهش کاربردی

فیلم کامل چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه و پژوهش کاربردی» این نشست با

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!
  • 0
  • 13 جولای
  • 0

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی