کانون اندیشه جوان

محمد رضا فدایی

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
  • 0
  • 10 مارس
  • 0

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور محمدرضا فدایی

گسترش چشمگیر سیاست‌های حمایت اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
  • 0
  • 8 مارس
  • 0

گسترش چشمگیر سیاست‌های حمایت اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی

هدف انقلاب اسلامی از سیاست‌های حمایت اجتماعی ایجاد عدالت اجتماعی بود و به همین جهت شمول این سیاست‌ها افزایش پیدا کرد.