کانون اندیشه جوان

محمود حکمت نیا

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود
  • 0
  • 31 آگوست
  • 0

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود

نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاهد محمدحسین فرج نژاد با حضور محمد جواد فرجنژاد، محمود حکمت نیا، عبدالحسین مشکانی و سعید

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد
  • 0
  • 25 آگوست
  • 0

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشستی با  محوریت «نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاه