کانون اندیشه جوان

مدرن شدن ایران توسط رضاخان دروغ یا واقعیت

مدرن شدن ایران توسط رضاخان؛ دروغ یا واقعیت
  • 0
  • 24 فوریه
  • 0

مدرن شدن ایران توسط رضاخان؛ دروغ یا واقعیت

رنجبر کرمانی ضمن انتقاد از عملکرد رضاخان به ادعاهایی که درباره نقش او در مدرن شدن ایران مطرح می‌شود پاسخ داد.