کانون اندیشه جوان

مدرک گرایی از موانع ازدواج

مدرک گرایی از موانع ازدواج
  • 0
  • 15 جولای
  • 0

مدرک گرایی از موانع ازدواج

حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت، لازمه فراهم ساختن زمینه ازدواج جوانان است. روح افزا وجود مشکلات اقتصادی، مسکن و اشتغال جو