کانون اندیشه جوان

مردم‌سالاری

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید