کانون اندیشه جوان

مردم باید بدانند

مردم باید بدانند
  • 0
  • 13 اکتبر
  • 0

مردم باید بدانند !

تصمیم گیری پشت درهای بسته نه با فطرت سازگار است نه با رویکرد اسلامی