کانون اندیشه جوان

مردم سالاری دینی

فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی
  • 0
  • 9 سپتامبر
  • 0

فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی

آیت الله محمود طالقانی معتقد بود در حکومت اسلامی از راس تا ذیل باید شورایی عمل شود اما متاسفانه برای محک این طرح فرصتی پ