کانون اندیشه جوان

مرد ایجاد فرصت از محدودیت ها

شهید سلیمانی، مرد ایجاد فرصت از محدودیت ها
  • 0
  • 9 ژانویه
  • 0

شهید سلیمانی، مرد ایجاد فرصت از محدودیت ها

در چهارمین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع « ترور مجازی شهید سلیمانی » مورد بحث و بررسي قرار گرفت.