کانون اندیشه جوان

مرکز مستند و رسانه

  • 5
  • 17 آوریل
  • 0

تاسیس مرکز مستند و رسانه کانون

سرپرست کانون اندیشه جوان در آئین ۲۰ سالگی کانون خبر داد   به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان،‌ محسن رحیمی،‌ سرپ