کانون اندیشه جوان

مسئله جمهور مردم

مسئله جمهور مردم
  • 0
  • 8 ژوئن
  • 0

مسئله جمهور مردم

جمهوری اسلامی ایران یک ترکیب کامل می باشد که مسئولان نظام همواره سعی در صیانت از آن داشته اند اما همیشه عده ای نسبت به ج